Yurt dışında şirket açtıktan sonra karşılaşılan en büyük sorunlardan biri muhasebe kayıtlarının o ülkedeki mevzuata göre tutulması ve bu konuda deneyimli muhasebe-mali işler personelinin teminidir.

 

Castle Troya Danışmanlık olarak uzman ve alanında yetkin muhasebeciler ile şirketlere muhasebecilik desteği hizmeti de vermekteyiz. Bu kapsamda;

 

Karadağ Muhasebe Sistemi ve vergi kanunu uyarınca zorunlu muhasebe sisteminin kurulması,
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca zorunlu muhasebe sisteminin kurulması,
Yasal kurumlara karşı denetim, temsil ve imza yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
Beyannamelerin düzenlenmesi, kontrolü ve tahakkuku,
Yıllık kapanış kayıtlarının yapılması, gelir tablosu-bilanço çıkarılması,
Cari hesap mutabakatlarının aylık olarak yapılması,
Bağımsız dış denetim firmalarınca yapılan denetimlerde; evrak bilgi ve belge sunulması, denetime refakat edilmesi,
Vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk denetimlerinin yapılması,
İç kontrol ve maliyet kontrollerin yapılması,
Bütçe hazırlanması,
Mali ve yönetim raporlarının hazırlanması ( Müşteri formatında ya da tarafımızca tavsiye edilen formatta)Hizmetleri vermekteyiz.