Şirketimiz, yatırımcı ve müşterilerinin yasal haklarını güvence altında tutmak için hem Karadağ mevzuatı ve kanunları hem de Türk mevzuatı ve kanunları alanında hukuki destek sağlamaktadır.

Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz

Konsolosluk ve vize işlemleri (nüfus kayıt örneği, doğum kayıt örneği, adli sicil belgesi vs.)
Vatandaşlık izin ve başvuruları
Oturum izni başvuruları
Çalışma izni başvuruları
Konsolosluk ve tercümanlık hizmetleri
Vekâlet ve hukuksal sorunların çözümünde profesyonel danışmanlık
Göçmenlik hukuku
Şirketler hukuku (şirket kurma, bayilik verme, franchising ve bayilik açma, şube açma, şirket ortaklıkları ve şirket devirleri, gümrük mevzuatı ve işlemleri, ticari izin sözleşmelerinin hazırlanması ve onay süreci, yeminli tercümanlık vs.)
Ticari danışmanlık hizmetleri (yatırım danışmanlığı, şirket kurma, muhasebe hizmetleri)
Gayrimenkul hukuku (kiralama ve satın alma sözleşmelerinin hazırlanması, tapu devir işlemleri sürecinde hukuki destek vs.)