Kurumlar Vergisi Beyanı: Bir üretim faaliyeti yürüten, ekonomik olarak az gelişmiş bir belediyede yeni kurulmuş tüzel kişilik, faaliyetin başlamasından itibaren ilk 8 yıl için kâr tatil vergisine sahip olacaktır.

Kişisel gelir vergisi % 15 olan geçici vergi oranının % 15’inin sadece ortalamanın üzerindeki maaşlar için geçerli olduğu (ortalama aylık brüt maaşın 750 € olduğu) ile % 9’dur, bu nedenle aylık sadece 720 €‘luk kısmı % 15 oranında vergilendirilir.

Vergi mükellefi, aşağıdaki esaslarda yapılan ödemelerde stopaj vergisi stopaj, stopaj ve vergi ödemekle yükümlüdür: 

Karadağ vatandaşlığına doğrudan başvurabilmek mümkün değildir. Başvuru yapabilmek için öncelikle Karadağ'da kurulmuş bir şirketinizin olması veya yüklü yatırımlar yapmanız ve gayrimenkul almanız gerekmektedir.