Taşınmazın devri için % 3’lük bir transfer vergisi alınır. Gayrimenkul vergisi oranı, taşınmazın piyasa değerinin % 0,1 ila % 1’ine kadar olabilir.

Karadağ’daki kurumlar vergisi % 9’dur.

Karadağ, Güneydoğu Avrupa’da, Balkan Yarımadası’nın orta kesiminde ve Adriyatik Denizi’nin güney kıyısında Orta Akdeniz’de yer almaktadır.

Karadağ, gelir vergisi ve mülk konusunda çeşitli ülkelerle 42 anlaşmayı imzaladı. 

Karadağ sivil, demokratik, ekolojik, hukukun üstünlüğüne dayanan sosyal adalet devletidir. Karadağ 21 Mayıs 2006’da bağımsız bir ülke oldu. Ulusal Meclis üyeleri (81) doğrudan seçildi. Başbakan, Ulusal Meclis üyeleri tarafından atanır.