Kişisel gelir vergisi % 15 olan geçici vergi oranının % 15’inin sadece ortalamanın üzerindeki maaşlar için geçerli olduğu (ortalama aylık brüt maaşın 750 € olduğu) ile % 9’dur, bu nedenle aylık sadece 720 €‘luk kısmı % 15 oranında vergilendirilir.

Kurumlar Vergisi Beyanı: Bir üretim faaliyeti yürüten, ekonomik olarak az gelişmiş bir belediyede yeni kurulmuş tüzel kişilik, faaliyetin başlamasından itibaren ilk 8 yıl için kâr tatil vergisine sahip olacaktır.

Karadağ sivil, demokratik, ekolojik, hukukun üstünlüğüne dayanan sosyal adalet devletidir. Karadağ 21 Mayıs 2006’da bağımsız bir ülke oldu. Ulusal Meclis üyeleri (81) doğrudan seçildi. Başbakan, Ulusal Meclis üyeleri tarafından atanır.

Karadağ'da İş İmkanları

Published In: Montenegro Hits: 551

Karadağ, Türk vatandaşlarının en kolay yerleşebileceği ülkelerden biridir. Ülke, ekonomik ve sosyal hayat açısından birçok fırsat sunmasının yanında doğal ortamın mükemmelliği ile de çok cazip imkânlar sağlayacaktır.

Karadağ, doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik Denizi yer alan bir Balkan ülkesidir.