Stopaj Vergisi Düzenlemesi Nasıldır?

Published In: Sıkça Sorulan Sorular Hits: 368

Vergi mükellefi, aşağıdaki esaslarda yapılan ödemelerde stopaj vergisi stopaj, stopaj ve vergi ödemekle yükümlüdür: 

Yerleşik ve yerleşik olmayan tüzel kişilere ve gerçek kişilere ödenen kar payları ve kar payları; Faiz, telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları tazminatları, sermaye kazancı, taşınır ve taşınmaz varlıkların kira bedeli, danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler, pazar araştırma hizmetleri ve yerleşik olmayan bir tüzel kişiye ödenen denetim hizmetleri. Stopaj vergisi brüt gelirden % 9 oranında ödenir. Yerleşik olmayan bir tüzel kişiye ödenen gelirler için stopaj vergisinin hesaplanması durumunda, gelir vergisi ödeyen bir kişi, ülkede yerleşik olan yerleşik statüde olmayan ikamet iznine sahip olmak kaydıyla, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerini uygular. Karadağ, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasını imzaladı ve yerleşik olmayanın gelirlerin gerçek sahibi olduğunu söyledi.

Tags: