Avrupa Birliği

Published In: Montenegro Hits: 788

Karadağ, 2006’da bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 15 Aralık 2008 tarihinde Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusunda bulunmuştur. 

9 Kasım 2010 tarihinde Avrupa Komisyonu’nun olumlu görüş vermesinin ardından 17 Aralık 2010 tarihinde de resmen aday ülke ilan edilmiştir. 29 Haziran 2012 tarihinde ise katılım müzakerelerine başlamıştır. Karadağ’ın Müzakere Çerçeve Belgesi’nde dikkat çeken en önemli husus, Komisyonun 23. Yargı ve Temel Haklar ve 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasıllara ilişkin yeni yaklaşımına geniş yer verilmiş olmasıdır. Yeni yaklaşım çerçevesinde, aday ülkeye gerekli reform programını oluşturması için yeterli zamanın sağlanması amacıyla, 23 ve 24. fasılların, mümkün olduğunca erken bir aşamada ele alınması ve müzakere süreci boyunca açık kalması kararlaştırılmıştır. Müzakere Çerçeve Belgesi’nde ayrıca, bu fasıllardaki ilerlemenin genel müzakere sürecindeki ilerlemenin gerisinde kalması durumunda, Komisyonun diğer fasılların açılması ve kapanmasına müdahale edebileceğine ilişkin bir ifade yer almaktadır.
11 Aralık 2017 tarihinde Karadağ ile yapılan 10. Hükümetlerarası Katılım Konferansı’nda 2. İçişlerin Serbest Dolaşımı faslı ile 3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi faslı müzakereye açılmış olup, Karadağ’ın müzakere sürecinde şimdiye kadar toplam 35 fasıldan 30 fasıl açılmış ve bu fasıllardan 3'ü geçici olarak kapatılmıştır. 15 Aralık 2015 Genel İşler Konseyi sonuçlarına göre, Karadağ’ın müzakerelerde gösterdiği ilerlemeden memnuniyet duyulduğu ancak örgütlü suçlar ve yolsuzluk ile mücadele, ifade ve basın hürriyeti, kamu yönetimi reformu ve demokratik kurumların bağımsızlığı, siyasi partilerin yapıcı bir üslup geliştirmesi ve yeni seçim mevzuatının iyi uygulanması ile AB Dış Politikasına tam uyum sağlaması öncelikler arasında sayılmıştır. 2016 yılı Genişleme Strateji Belgesinde Karadağ’ın müzakere sürecinin ilerlemekte olduğu teyit edilmiştir. Ayrıca, Karadağ’da Ekim 2016 seçimlerinin katılımcı ve şeffaf bir ortamda gerçekleştiği, hukukun üstünlüğü alanındaki yasal düzenlemeler ile birlikte kurumsal yapılanmanın büyük oranda tamamlandığı vurgulanmıştır. Bununla birlikte, ülkenin mali durumunun kötüleştiği ve artan kamu borç oranlarının mali istikrarı zorladığı ifade edilmiştir. Bu doğrultuda, cari harcamaların kısılması, vergi gelirlerinin arttırılması ve insan kaynakları ve rekabetçi ihracata yönelik sanayinin geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, Karadağ’ın NATO’ya katılım daveti almış olması önemli bir başarı olarak vurgulanmıştır.

 

AB VATANDAŞI OLMAK

Karadağ’ın AB’ye üyeliğiyle bu ülkede oturum izni ve vatandaşlık almış olanlar AB üyesi ülke vatandaşların sahip oldukları ayrıcalıklara da sahip olacaklardır. AB vatandaşlığı ile serbest dolaşım hakkını kazanmanızın yanı sıra ticari imkânların da artması mümkündür.

İşte en temel AB vatandaşı ayrıcalıkları:

1.Avrupa seçimleri ve yerel seçimler: Eğer başka bir AB ülkesinde yaşıyorsanız, Avrupa Parlamentosunda veya o ülkedeki seçimlerde, o ülkenin vatandaşlarıyla aynı şartlarla oy verme veya aday olma hakkınız bulunmaktadır.

2.Sesinizi duyurun: Komisyonun belirli bir konuyu gündemine alması için bir Avrupa Vatandaşı Girişimi başlatabilir veya destekleyebilirsiniz ve şikâyette bulunmak istiyorsanız Avrupa Parlamentosu veya Avrupa Ombudsmanına dilekçe ile başvurabilirsiniz.

3.Serbest dolaşım: AB’de herhangi bir yerde mesleki eğitim, öğrenim görebilir ve çalışabilirsiniz.

4.Sağlık hizmeti: Tüm AB ülkelerinde sağlık hizmeti alma ve planlı sağlık hizmeti seçme hakkınız vardır. Ayrıca yüksek AB gıda güvenliği standartlarından yararlanırsınız.

5.Tüketici Hakları: Satın almadan önce adil muameleye tabi tutulacağınıza güvenebilir ve tam ve açık bilgi alırsınız. Çevrimiçi alışveriş yaparken korunursunuz, işler ters giderse problemleri çözmek için çeşitli yollara sahip olur ve ürün güvenliği kurallarından yararlanırsınız.

6.Seyahat: Bir dizi yolcu haklarıyla korunursunuz, paket tatil satın alırsanız ekstra korumaya sahip olursunuz ve diğer bir AB üye devletinin konsolosluğu veya elçiliğine giderek gerekli hallerde yardım talep edebilirsiniz. Engelliyseniz veya hareketiniz kısıtlı ise ayrımcılığa uğramadan seyahat edebilmelisiniz.

7.Telekomünikasyon: AB’de uygun fiyatlarla kaliteli sabit telekomünikasyon hatlarından yararlanma hakkınız bulunmaktadır. Fiyatları kolaylıkla mukayese edebilmeniz için servis sağlayıcılar size şeffaf ve güncel bilgi vermelidirler. Telefon şirketiniz, size açık yazılı bir sözleşme vermelidir; numaranızı değiştirmeden telekomünikasyon operatörünüzü değiştirebilir ve telefonunuzu AB’de herhangi bir yerde kullanmak istiyorsanız uygun dolaşım ücretleri ödersiniz.

8.Sınır ötesi boşanmalar ve ayrılıklar: Boşanmanın veya ayrılığın düzenleneceği ülkede açık ve öngörülebilir hukuki usullere güvenebilir ve mahkeme kararınızı başka bir AB ülkesinde kolaylıkla tanıtabilir veya tenfiz ettirebilirsiniz.

9.Suç mağdurlarının hakları ve adil yargılanma: Bir suçun mağduru iseniz özel koruma tedbirlerine ve tüm AB’de adil yargılanabileceğinize güvenebilirsiniz.

10.Bilgi ve rehberlik: AB kurumları ile kendi dilinizde iletişime geçme ve yardım ve destek alma hakkınız bulunmaktadır.

Tags: